Nu är boken från Sanat Kumara tryckt.

lördag 4 november 2017

Min tredje bok: Hemligheter avslöjas - Lizzie Oxov NielsenHemligheter avslöjas


Lizzie Oxov, FAITH, berättar i denna bok om sin andliga resa från det, att hon mottog sitt första budskap från den gudomliga världen genom telepatisk kontakt - tills nu 13 år senare - då hon utger sin tredje bok. Den avslöjar hemligheterna, som har varit dolda för människorna tills nu, då de skall få veta sanningen, som kommer direkt från den gudomliga världen till en stor ängel, som har inkarnerat på jorden för att hjälpa människorna till insikt. FAITH är en av Tronängeln DIDARIONS fyra kroppar.

När man läser boken inser man att de historiska skeenden hör ihop med olika stora mästares framträdande. Dessa stora själar skulle leda människosläktet framåt i utveckling. Nu får man veta om deras inkarnationer på jorden och ser, att det är samma stora själar som kom åter och åter. De finns på jorden just nu för att avsluta denna tidscykel. Nu avslöjas vem de är.

Hemligheter avslöjas (304 sioor) Pris: 300 SEK med moms och frakt inom Sverige
http://didarion.com/didarion%20ny%20mall%20bok/f%C3%B6rs%C3%A4ljning.html
torsdag 1 december 2016


Min webbsida är:

www.didarion.com

Och min e-postadress  är :

loxov44@gmail.com


Med kärlek och en önskan om att jag kan hjälpa andra att komma till insikt, även om de mörka krafter försöker att hindra människorna i att få reda på sanningen som skall delges människorna nu i den yttersta tiden.

Lizzie Oxov

lördag 28 december 2013

Mina länker till böcker och budskap från den gudomliga världen

Länkar till: 

Jesu förord till boken Hjärtevännerna:

Det är en stor glädje för mig att kunna förmedla denna barnbok genom ärkeängeln Didarion, som vandrar på jorden för att sprida budskapet om kärlekens kraft. Hon har påtagit sig uppgiften att kanalisera denna barnbok, för att hjälpa jordens människor. Jag vill med denna barnbok förmedla sanningen om den andliga världen till barnen och delge dem kunskapen om, vad som skall komma. Jag vill förbereda dem på den nya tiden, då stora förändringar skall äga rum på Jorden. Barnen skall veta, att döden inte finns, och att de har evigt liv. De har inget att frukta. Barnen kan i sin tur påverka sina föräldrar och tala om för dem, hur allt kommer att gestalta sig, när jorden går in i den nya tiden. Kärlekens kraft är universums livsenergi. Denna bok är min gåva till mänskligheten, och främst till barnen, som nu växer upp och kan sprida kärleken och ljuset till sina medvarelser.
Jag välsignar er alla. Må Gud vara med er.
Jesus KristusSanat Kumaras förord:

Jesus Kristus skall komma till människornas hjälp genom att förbereda dem på, vad som kommer att hända på jorden och genom att föra fram budskapet om kärlekens kraft och det eviga livet. Han gör detta genom en bok, som är ämnad för barnen. De skall i sin tur påverka sina föräldrar, så dessa i vissa fall ändrar sin livsföring till det bättre.Inför jordens inträde i den femte dimensionen är det menat, att stora begivenheter skall äga rum på jorden. Betydelsefulla själar skall träda fram för att hjälpa mänskligheten. Många änglar och stjärnmänniskor har utsetts till att hjälpa dessa stora själar, och detta löfte har de gett, innan de kom till jorden. Dessa stora själar måste ha uppbackning och få känna, att man tror på dem och hjälper dem med att sprida sanningen.Har man gett ett löfte och kommit långt i sin utveckling på jorden, finns ingen väg tillbaka. Vägrar man då att ta på sig den uppgift, som det var menat, att man skulle utföra, så har man inte längre någon nytta av, att denna själ vandrar på jorden. Då är det lika bra att kalla hem denna själ, så den kan göra nytta i den andliga världen i stället. Det tjänar inget syfte, att den fortsätter sitt liv på jorden. Man skall då från den andliga världen finna en ersättare, som tar över dennas uppgift.

Sanat Kumara.


till Lizzie Oxovs sida

Om Hjertevennerne på danska

Om Hjärtevännerna på svenska
Friends of the Heart:
https://www.bod.se/bokshop/friends-of-the-heart-lizzie-oxov-nielsen-9789178510313

Hemligheter avslöjas:
https://www.bod.se/bokshop/hemligheter-avsloejas-i-budskap-till-faith-lizzie-oxov-nielsen-9789174632484

Didarions hemsida: http://didarion.com/
Ett lyckligt slut på 2013 var det, när jag fick publicera Sanat Kumaras bok, som jag kanaliserade 2006. Nu var tiden mogen och jag är tacksam, att människorna får ta del av sanningen från den gudomliga världen. Boken finns på danska, svenska,engelska och finska.

torsdag 17 februari 2011

Utvalda stycken från mitt tredje besök, medial konsultation, hos Maria R.

Medial konsultation
3. besök hos Maria R. den 6-12-2004

Först får du en hälsning, Lizzie, det är Herren Maitreya, som talar. Han ser fram emot att besvara dina frågor, säger han till dig. Vi gläder os över dina framsteg och allt dit skrivande. Du är så lyhörd, du uppmärksammar rösterna från ditt inre, från den andliga världen, och vi är tacksamma för allt ditt arbete och den tid du lägger ner på att göra färdig boken. Återigen , vi glädes över dina framsteg, och du skall veta, att du har all beskydd och all den vägledning, du behöver i ditt arbete. Så ber han dig att börja med frågorna.

Har jag varit uppe i en rymdfarkost?
Det har du också varit. Du har inte stjärnursprung, hör jag, men du samarbetar med dem också, med de människor, som har stjärnmänniskoursprung. Ni är som ett globalt nät, ett nättverk, som spänner över flera olika dimensioner och olika platser i universum, solsystem och planetsystem just för att hjälpa jorden. Du samarbetar med de goda. De som är här i ett gott syfte, så du har inte blivit bortrövat av de här utomjordingarna och de här rymdskeppen, utan det är ett samarbete.

Är jag i 4. eller 5. dimensionen?
Du är i den 5. dimensionen för att kunna hjälpa dem, som fortfarande är kvar i den 3. dimensionen upp till den 4. dimensionen. Ni änglar går steget före. Uppstigningen sker i ert inre. De som inte klarar av att komma upp i 4. dimensionen, de kommer att bli sjuka och sållas ut, skilja agnarna från vetet på ett naturligt sätt, för det är tanken och meningen nu, att jorden i framtiden skall vare ett Paradis, där människor lever i frid och harmoni med varandra, och de som inte riktigt klarar av det, de kommer att sållas ut och få nya chanser i nya liv. Det år viktigt för jordens överlevnad, att där får råda frid och harmoni här.

Vilken nivå är jag på från 1 till 12?
Jag får talet 10.

Vad skall ske är 2012 i Grand Canyon?
Maitreya säger så här: ”Det kommer att ske ett stort änglamöte där. Olika inkarnerade änglar kommer att träffas, att ha ett rådslag, meditera tillsammans i en stor grupp och hjälpa jorden över i den nya tiden, upp till den 5. dimensionen.”

Är det skillnad på jordmänniskors och inkarnerade änglars fysiska kroppar?
Jo, så är det allt, säger han. För att göra en lång historia kort, så skall jag fatta mig kort och koncist. Vibrationerna är olika i de här olika kropparna, som har olika ursprung. En människa med änglaursprung har en högra vibration i sin kropp. Människor med jordmänniskoursprung är tyngre och grövre i sin vibration. Ingenting är förmer än det andra, men det är som en jämförelse, så ni skall förstå skillnaden. Änglar står lättare i förbund, i kommunikation med den andliga världen på grund utav, att de har en högra vibration och har den förmågan, att lättare kunna ta de här kontakterna, att kunna se och höra.

Jordmänniskorna har en längre utveckling. Man kan uppfatta det som en trögare utveckling. Det går inte lika snabbt fram för dem. De kan behöva att inkarnera många gånger för att komma upp i samma lätthet i kroppen, som en ängel har. Det krävs alltså många inkarnationer för att få den andliga kontakt för en jordmänniska. En ängel har naturligt sett denna kontakt från tidernas början med sig.

Om fågel-influensan kommer, kan vi änglar bota den, och skall vi vaccineras?
Gör dig inga bekymmer, Lizzie. Healing är ett utmärkt förslag; de som får den här sjukdomen, det är just dem, som behöver hjälp att komma upp i högre vibration. Det kan också hända, att någon utav er, som har högre vibration kan få den, men bara om ni är trötta, nergångna och stressade. Därför är det så viktigt att ha inre harmoni och balans och inte bli sjuk. Leva ett gott liv och ta hand om sig på bästa sätt. Vaccinationen är ett val, du kan göra, om du önskar att vaccinera dig, men det är ingenting, man ser som en nödvändighet, utan stark upp dig, känn glädje i ditt vardagliga liv. Så visar han upp en burk med Propolis tabletter. Det kan du ha hemma.

Det är så här, att de som är menat att få influensan, de kommer att få den, även om de vaccinerar sig. Det blir lite masshysteri, det här med vaccinationer, så de, som vaccinerar sig och är menat att få den har sjukdomen, de kommer att få den ändå. Vaccinationen höjer ju inte deras vibrationer. Mänskligt tänkande, mänskligt påfund. Det har mera med mentalt tänkande att göra, att man tror, att man inte skall bli sjuk, för att man är vaccinerat, och så blir man inte lika lätt sjuk.

Angående de sju strålarna. Vilken stråla tjänar jag?
Du har en mycket stark koppling till Mikael, och det är 1. strålen, och du är också med Maria på 5. strålen. Maria står för moderligheten, den helande kraften.

Då jag gick med Jesus på Golgata, vem var jag och vad hed jag då?
Jag ser dig som en kvinna. Bilden kom väldigt fort. Namnet, jag får är Salome, ett vanligt namn på den tiden. Jag ser dig klädd i mörka kläder. Du har som en slöja virad runt huvudet och lång dräkt, någon klänning av mörkare tyg. Du följde mästaren och fanns runt omkring och lyssnade på hans budskap. Du följde med från plats till plats. Du kände, att det, han predikade gav en positiv genklang i ditt hjärta. Du kände, att det var riktigt, att det var sant, och du var kunskapstörstande redan då, säger Maitreya till dig. Du sökte sanningen. Du ville ha något mer ut av livet än så att säga bara leva ett normalt dagligt liv.

Du förstod, att det fanns en annan dimension till livet också. Du sökte redan då ditt andliga ursprung. Du hade haft tidigare inkarnationer i Egypten och även där haft andligt sökanda och även då på Atlantis, som du frågade om förut, och därför var du en andligt sökande person liv efter liv, även så under Jesu tid. Jag ser dig ganska nära Jesus, så du var inte långt borta i den stora massan, som han inte hade någon personlig kontakt med, utan jag kan se dig ungefär en to - tre meter ifrån honom, så han hade en mera nära relation med dig, en mera personlig relation, och så är det än i dag. Därför kan du förmedla hans ord ner i dina texter. Det är lätt för dig att tona in dig på hans vibrationer och den kontakten, för att du har haft den rent fysiskt en gång i tiden.

Har jag haft en relation till Maria R. i tidigare liv?
Ja, säger Maitreya, hon har varit din dotter.

Har jag haft relationer till andra på meditationerna eller på kurserna?
Ja, säger han, det är ett enda snorvarv. Jag ser bilder på olika trådar mellan de här människorna. Det finns jättemånga trådar, som går mellan olika personer där i gruppen.

I vilket liv var Maria min dotter?
Det var i Egypten i ett av era många liv i Egypten.

Är några av mina tre döttrar änglar?
Det jag får, det är Suzi. Hon är ängel.

Är några av mina barnbarn änglar?
Nu kommer namnen: Tobias och Emelie.

Är Lykke och Rikke jordmänniskor?
De har stjärnmänniska ursprung. De har levt många gångar på jorden.

När jag mediterade gick jag i en lång gyllene korridor, där änglar svävade runt, och i slutet av korridoren var en gyllene tron, där det satt en väldig stor ljusvarelse . Vad betydde detta?
Du besökte änglarnas rike, därav alla dessa, som du såg bevingade och den här, som satt på en tron. Det var en stor mäktig tronängel, de som är väldigt nära Gud.

Det är en annan bild här. Du har totalt vänd, kan man säga. Det har hänt så mycket med dig, inom dig. Du har fått en otrolig öppning, när du har börjat med att göra de uppgifterna, som det är menat, att du skall göra. Så det finns ingen återvändo, att gå tillbaka till det gamla. Du har gjort en helomvändning, verkligen, och så skall det vara, och så skall dt förbli. Du vandrar din väg, och det kommer att komma flera böcker, flera målningar kommer också.

Utvalda stycken från mitt andra besök, medial konsultation, hos Maria R

Medial konsultation:
Det andra besök hos Maria R. 23-8-2004

Vad är mitt änglanamn?
Jag får ett namn, som heter Didarion.

Har jag alltid varit ängel?
Ja, från det första ursprunget.

Vart är jag mellan in karnationerna på jorden?
Då är du i änglariket, det rike, som finns i de andliga sfärerna, eller som vi kan kalla det, de himmelska boningarna. Där har du din andliga viloplats, fast du är inte så mycket i vila, när du är där, men du är bland likasinnade, bland andra änglar. Där är väldig mycket kärlek och mycket ljus. Det finns inga tunga energier där. Allt är mycket kärleksfullt. Där återhämtar du dig och får ny kraft tills det, att du skall gå ner igen i en ny inkarnation.

Har jag varit inkarnerad på andra planeter?
Ja, du har varit inkarnerad också på andra planeter, bland annat Venus, får jag väldig starkt.

Vilka förändringar kommer att ske inom en snar framtid?
Det kommer att ske stora förändringar på jorden, båda när det gäller klimatfaktorer, och när det gäller mänskliga förhållanden. Det kommer att bli mera krig och olika farsoter och olika sjukdomar, som människorna inte kommer att kunna hitta någon bot på. Det enda, som kan bota sjukdomen är healing och kärlek. Healing är egentligen ren kärleksenergi, och det kan vara till hjälp vid dessa sjukdomar. Människor kommer att bli sjuka, om de inte kan följa med i de frekvenshöjningar, som kommer att ske på jorden. De behöver öppna sina hjärtan och stråla ut kärlek till andra och till sig själva för att kunna orka höja sig i frekvens.

Jorden genomgår också en frekvenshöjning och sålunda kommer att ske, att de människor, som inte kan höja sin frekvens och följa med jordens frekvenshöjning kommer på ett eller annat att få sjukdomar, för de kan inte orka att vara kvar här på jorden och leva i de här högre frekvenserna. De skakas sönder, kan vi säga, inifrån på cellnivån. Då blir det sjukdomar, och det enda sättet på vilket, de kan följa med, det är att höja sig genom att vara mera kärleksfulla mot sig själv och andra, för kärleken är den signaturmelodi, som skall råda på jorden framöver. Jorden skall renas från allt det orena, från alla krig, elände, sjukdomar och den egocentriska vilja, som styr många människor i dag. Allt skall utgå från kärleken och omtanken om sin nästa.

Är det en barnbok, jag skall skriva, och skall jag illustrera den?
Ja, nu är Kristus här igen och säger till dig, Lizzie: ”Ja, det är så riktigt. Du har uppfattat det helt korrekt, så fortsätt du att genomdriva, så det blir en konkret handling. Du får ditt resultat.

När skall jag börja?
Du kommer att känna i ditt hjärta, när det är dags, när du känner dig redo; när önskan och lusten blir så stor, att du inte kan hålla dig borta längre, säger han.

Vi kan välja att skapa smärta i våra liv, och vi kan välja att skapa ett gott liv. Vi behöver inte att gå i våra förfäders spår, för att det har varit krig och elände tidigare. Vi behöver inte att fortsätta den traditionen, utan vi kan skapa ett nytt liv och få bort det här med hämndkänslan och hämndbegäret. Lära oss vikten av ordet: Förlåtelse, det kan bana vägen till fred, och det här är viktigt, att barnen lär sig. Här har du också en väg med dina böcker att förmedla budskapet, hur vi skapar fred på jorden, så den nya generationens barn får denna kunskap i tidig ålder.

Det blev sagt, att bedstemor och jag har haft flera inkarnationer tillsammans?
Det är sant, ni har följts åt som lera och långhalm, säger de. Ni har haft flera inkarnationer. Ni har gett varandra styrka också här under de här inkarnationerna. Hon har varit som ett stöd för dig många gångar, någon att luta sig mot lite, när det har varit svårigheter.

Har jag haft inkarnationer tillsammans med min mor, Lilly?
Ja, ett liv tidigare har ni haft tillsammans. Ni har inte följts åt så många gånger tidigare. Din bedstemor är den, som har följt dig mest.

Jag vill fråga om mitt barnbarn Linus, 10 år. Han är räd, när han skall sova. Vad skrämmer honom?
Det jag får höra är, att han är ett känsligt barn. Han kan också ha upplevelser från den andra världen. Han kan lätt se de här skuggorna från människor, som inte har fått ro, sedan de har dött; de är jordbundna varelser. Han kan också känna deras energi, och han känner en otrygghet då, när det är sådana i rummet.

Det ni kan göra, är att be ärkeängeln Mikael beskydda honom, och att han också rensar upp i rummet, när han skall sova och beskydda honom, så han inte får de här kontakterna. Sen undrar man, hur han har det i skolan, då han är lite känslig. Hör med din dotter, om barnen är snälla mot honom i skolen. Det är också så, att han är känslig för olika uttryck, som han får vara med om under dagen, och det stressar upp hans nervsystem.

Han har svårt att komma till ro på kvällen, svårt att somna in. Det kan ses som en kombination av flera faktorer. Han skulle behöva hjälp med att komma mera till ro på kvällen, att inte titta på TV för sent, innan han skall gå och lägga sig. Han kan kanske ligga och läsa en stund, innan han somnar eller kanske ta någon varm dusch, ta en smörgås eller någonting att äta, så han går ner i varv. Han har för mycket inre stress i sig, så han kan inte sova.

 (Lizzie: Jag fick sen höra, att orsaken till hans problem var, att han är ett inkarnerat naturväsen, vilket man inte ville tro på.) Det är inte roligt, när man inte tror på sanningens ord. Därför skriver jag, att allt finns på band, och att man är välkomna att lyssna på dem. Hoppas, att detta kan hjälpa andra, som har ett barn, som ser vålnader och annat.

Vill den andliga världen säga något till mig?
Horatius kommer här med en hel famn full av blommor, vackra rosor till dig och vill lämna dem. Han stickar en ros bak om örat på dig så här. Han vill, att du skall rätta på ryggen och gå lite stolt, inte att du är mera förmer än andra, men att du hedrar dig själv och är stolt och glad över, att du har förstått, vem du är. Att du så att säga äntligen har hittat hem till dig själv. Det är inte alla, som gör det under en livstid. De kan känna en stark inre längtan utan att veta, vem de är, och varför de är här. Han känner också en glädje nu, för att du har vaknat upp och insett, vem du är, och vad du har för uppgifter att göra.

Han säger, att han kommer att vägleda dig hela vägen fram och finnas med dig som stöd, styrka och inspirationskälla. Han ger dig också en penna, en vacker gammeldags penna med en stor gåsfjäder, och den är så fantastisk vacker, den vita färgen på fjädern. En stor fjäder är det, och den är en symbol för skrivandet, som du har fram för dig. Det som skall komma, när du känner dig redo, och det kan flöda genom dig. Du kan ta små övningspass, säger han, då du mediterar först, ber om beskydd, jordar dig och mediterar. Se om du får en uppmaning att ta pennan och sätta igång att skriva.

Nu skall vi se: Maria står bakom dig också. Hon visar sig med sina änglavingar. Hon lägger dem runt dig med sina händer, och hon lägger sina händer över dina händer; så vänder hon upp dina händer symboliskt och för ihop dem så, så lägger hon sin gåva till dig där. Jag ser det som ett stort kristallklot, en kula, - och den kan du, säger Maria, förminska och ta in i ditt hjärta, så att du tydligare och klarare ska kunna hitta din väg, så du ser klarare. Du får också ett ljus, som brinner. Jag ser en gyllene cirkel med ett gyllene kors i. Det är symboler, som du kan känna själv i ditt hjärta, vad de betyder för dig. Det kan hända, att de kommer tillbaka i din meditation, när du målar eller i skriften.

Så tackar de för sig för i dag och önskar dig lycka till. Välkommen åter, säger de, och välkommen till de här olika tillfällen, där människor träffas.

Utvalda stycken från mitt första besök, medial konsultation, hos Maria R.

Utvalda stycken från mina 3 konsultationer hos Maria R. De finns i sin helhet inspelade på kassettband.

Mitt första besök hos Maria R. på Johannes Döparens dag 24-6-2004:

Jag skulle vilja veta, vem är min andliga vägledare?
Du har en andlig vägledare, som heter Horatius, och han visar sig för mig som en gammal romersk, grekisk man med toga, du vet, från den här tiden långt tillbaka, när romarna regerade i världen. Han följer dig som en andlig vägledare, och han har mycket kunskap att förmedla till dig. Han har huvudansvaret för dig, säger han, men du har också flera andra med dig. Du har andra andliga vägledare, och du har också skyddsänglar med dig.

Du är en av Marias änglar, du är en inkarnerad ängel, Lizzie. Du har haft det svårt många gånger i det här livet på grund av ditt änglaursprung. Det är en svår tid, vi lever i. Människor har hårde ord till varandra, vassa armbågar. Som ängel är det ofta svårt att vara mitt ibland dessa människor, för det är så kallt, det är ingen kärlek där; men det är därför, du är här – för att sprida Guds kärlek, sprida kärlek från Maria.

Det är nu dags, att du vecklar ut dina änglavingar, det är som om, de har varit lite under därbak på din rygg, men det är dags nu, att du inser, vem du är, och varför, du är här på jorden, då blir det lättare för dig, lättare också att förstå, varför du reagerar som du gör, på det människor säger till dig och på det beteendet människor har.

Vem är mina skyddsänglar?
Jag ser, att de visar sig för mig. På din vänster sida har du din kvinnliga skyddsängel. Hon kallar sig för Thea. Hon visar sig i en vit skrud, en vit klänning och har lite mörkare brunt hår. Hon utstrålar mycket visdom och lugn. Hon säger, att hon vill gärna inspirera dig till att komma igång med skrivandet. Hon följer dig och vill gärna ge dig råd om saker, som du behöver att få vägledning om. Hon är väldigt saklig och är som en väldig klippa att luta sig mot, när det behövs lite extra hjälp i livet.

Jag går över lite grann och tittar på din högar sida och ser på, hur din manlige skyddsängel ser ut. Han visar sig för mig som en lite längre ängel, och han har mer blont lockigt hår och stora blå ögon. Han visar sig i vit skrud. Han har mycket humor och vill gärna hjälpa dig att få ett mera glatt sinne, att se lite mera lättsamt på livet i de olika situationer, som uppstår. Han har också mycket kraft och styrka. Han tillhör ärkeängeln Mikaels änglaskara av änglar. Det är därför, att han har den styrkan och kraften. Han står också för ditt beskydd. Han beskyddar dig väldigt väl. Du kan kalla honom för Thomas, säger han.

I den andra regressionen jag hade, såg jag en kvinna och en man, som satt fram för ett hus och drack kaffe. Jag tyckte, att hon liknade min mormor. Såg jag min mormor på andra sidan?
Nej, säger de. Du såg henne i en tidigare inkarnation, och hon visade sig så, för att du skulle förstå, vem hon var. Ni har följts åt tidigare. Hon säger så här: Hon var din bedstemor.

Hon följer dig också, säger hon. Hon visar här, att hon också finns runt omkring dig. Hon har Ja, jag kallade henne min bedstemor. Jag älskade min bedstemor.
Hon har ett väldig gott öga till dig, säger hon.

När jag tittar på tv på kvällen, så känner jag ofta, att det blir kallt runt mig .Är det en ande, i så fall vem?
De säger så här: Det är helt korrekt, Lizzie, att du känner, att en ande är hos dig, när du känner så här. Det är som om, det fläktar till och blir svalare och kallare. Du känner av den här förändrade energin runt dig. De säger så här, att det är ofta din bedstemor.

Jag undrar, vem sprutade vatten på mig, då jag satt på terrassen en tidig morgon? Det kom mycket vatten från ett ställe, där det inget vatten fanns. Så jag blev mycket blöt och ganska förvånad?
Horatius säger så här: Jag erkänner min skuld. Du har också Thomas med dig där. De hade ett litet upptåg. De tänkte, att nu skall hon vakna och börja förstå, vem hon är, och varför hon är här. Nu tyckte de, att det var dags, att du tvättade dig ren och satte på dig nya kläder. De vill gärna, att du kommer igång med det här skrivandet. De tycker, att det är viktigt, att du börjar och vågar det. De står och skrattar och säger lite så här, att du kan se det som ett andligt dop.

Skall jag gå kurser?
Ja, du kan, om du vill, gå kurser för att lära dig grunderna. Du har redan förmågan och kraften med dig, så du behöver inte egentligen gå för att aktivera den, men mera för att få en trygghet inom dig själv och lite vägledning om, hur du skall gå tillväga. Det blir lite lättare för dig, säger han.

Jag får in här, Lizzie, att du gärna, om du känner för det kommer med i meditationsgrupper i Jönköping för att få den här kontakten med människor, som också är andligt sökande. Jag får upp namnet Ola. Har du besökt hans affär någon gång?

Är det UDDA?
Ja, udda böcker och sånt, för han är lite grann som spindeln i nätet, du vet. Han vet mycket
om kurser och föredrag, som pågår runt omkring. Han är med i en meditationsgrupp på måndag kväller i Jönköping under hösten och vintern och våren. I den gruppen känns det, som du gärna skulle gå med, om du känner för det.

Jag får också upp ett namn på Ilse. Hon brukar vara med i den här gruppen och meditera. Hon håller på med lite allt möjligt bl. a. med keramik, vet jag. Hon bor utanför Jönköping, nära Lekeryd, tror jag, att det heter. Hon kommer upp flera gångar för mig här. Jag tror, att hon skulle vara en väldig rolig kontakt för dig att ha, en väldig trevlig kvinna. Jag tror, att hon kan vara i din ålder. Hon kommer från Tyskland: Ilse Roos, och hon har bott i Sverige i många år. Det känns som om, ni skulle kunna inspirera varandra. Du kommer att få inspiration från hela gruppen i Jönköping. 

Jag är tacksam för den information, jag har fått i dag, och just för tillfället har jag inga mer frågor.
De säger så här: ” Det har räckt för i dag. Nu skall du gå hem och smälta det”, säger de, ”få det att sjunka in inom dig och få en djupare inre sanning och förståelse för, vem du är. Det är viktigt, du förstår, att du är en inkarnerad ängel.”

Han säger också så här, att Maria R. är också en inkarnerad ängel. Henne kan du alltid ringa, om det är någonting, du vill diskutera ängel och ängel emellan. Hur du skall hantera livet och människorna. Nu ger de dig avslutningsvis en bunt med papper och sen, en sån där fin penna du kan skriva med. De vill gärna inspirera dig till att komma igång med att skriva och att fortsätta med ditt konstnärliga skapande och måleriet.

26-1-2005
Kommentarer som jag mottog vid ett senare tillfälle:

Horatius: Kära Lizzie, håll dig inte tillbaka, det är helt rätt. Träd fram och var stolt över, vem du är. Sanningen är alltid rätt. Man inser inte din storhet här på det jordiska planet. Håll fast vid sanningen och sprid budskapet. Alla skall komma till insikt så småningom, men det är bra, att du sår frön, som kan växa sig större och starkare. Det är helt rätt, Lizzie, att Ola och Maria, som båda har varit dina barn i tidigare liv skall komma att stödja dig i dina stora uppgifter, som du har på jorden, och du skall komma att hjälpa dem mycket också. Lyckan ler mot er alla. Tveka inte på detta.

Jesus: Det är rätt, vad Horatius säger. Du skall inte hålla inne med sanningen om, vem du är. Detta budskap måste sprides, så insikten hos andra vill växa fram. Du har stora uppgifter här på jorden och har behov av all den kärlek och stöd, du kan få. Det skall visa sig så småningom, att du hade rätt hela tiden, och det kommer att uppenbaras för dem, som misstrodde dig och dina ädla syften. Träd fram för dina likasinnade och berätta.


måndag 14 februari 2011

Diplom healing kurs
På healing- och medial kurs:

Healing kurs 4-5/9-2004

Jag fick ett stort ljus av Jesus under den första meditationen. Under den andra meditationen fick jag en skriftrulle, på vilken, det stod ordet LOVE.

Healing kurs 16-17/10-2004

På healing kursen fick jag och en annan deltagare ett diamanthjärta av Jesus. Då jag sen skulle hela vederbörande, kände hon, att jag var hennes moder, och hon kände en stor kärlek strömma in i sin kropp. Det var mycket riktigt så, att hon hade varit min dotter i ett tidigare liv, när vi följde Jesus på Golgata. Alla på kursen hade varit med den gången, liksom vi hade levt tillsammans i tidigare liv i Luxor i Egypten.

Fråga till Horatius:

Var Eva min dotter, när vi vandrade tillsammans med Jesus på Golgata och bär jag på en stor sorg?
Ja, det är riktigt, Lizzie. Det var så här, att du i en uppretad folksamling blev föremål för väld efter Jesu korsfästelse. Flera människor miste livet, då också bland andra flera av dina närmaste. Eva var din dotter i det livet, och det var mycket kärlek mellan er. Det var en sorgens tid för alla er, som hade följt Jesus Kristus. Fariséer och romerska soldater tog till våld. Det flöt mycket blod och många tårar. Denna svåra upplevelse satte djupa spår i din själ, och mycken sorg finns kvar i ditt hjärta från den tiden.

Medial kurs nr. 1
18-19/9-2004

Jag upplevde, att min skyddsängel Thea tog min vänster hand och sade: Jag älskar dig. Min skyddsängel "Thomas" tog min höger hand och sade: Jag älskar dig. Ärkeängeln Mikael uppenbarade sig i blå harnesk som en krigare med ett stort följa, och jag kände ett stärkt elektrisk fält på ben och kropp.

Ann Louises teckning
Jag såg ärkeängeln Gabriel i ett stort lysande vitt, gyllene ljus och kände en svagare energi. Jag såg också ärkeängeln Rafael, det var mycket grönt med ett rött hjärta överst. Horatius, min andliga vägledare visade mig ett hus. Jag drogs snabbt bort från det igen.

Jag fick ett budskap från den andliga världen, kanaliserat av en annan deltager: ”Gå framåt! se framåt. Du har vårt fulla stöd. Vandra med stor tillit i ditt hjärta. Vi är med dig varje steg, du tar. Vi ger dig kärlek och ljus, och vi lyser vår rika Gudsvälsignelse över dig. Vackra änglabarn, nu är tiden mogen. Gå med kärlek. Se med kärlek.

Då vi skulle hela varandra parvis, bad Pia om, att stå längre bort, då hon blev generat av min stora aura.

Medial kurs nr. 2
23-24/10-2004

Ledde Gunnel genom ”resan.” Fick en blå kristallbjörn av Jesus under meditationen. Den skall ge mig styrka och kraft. Nästa dag fick jag en blå pyramid av Jesus. Den skall ge mig beskydd. Så ritade vi varandras chakras. Gunnel såg Jesus och Maria hos mig.
Gunnels teckning
Medial kurs nr. 3
27-28/ll-2004

Jag målade Pias chakras och hon mina. Såg soldater från franska revolutionen under meditationen. Vi hade medial konsultation med varandra. Jag upplevde också, att jag ”blev” Moder Maria. Ett guldkors med Jesus gled in i mitt hjärta och jag kände stor sorg. Jag gråt.

Budskap från Jill: Du sitter ensam. Du behöver att söka dig till dina inre rum, för du har behov av ensamhet. Du mår också bra av att vandra vid öppet hav och se vågorna i stillhet. Du behöver stillhet för att känna din inre balans. Du har så mycket att förmedla till andra. Du har dina gåvor, och dem känner du till. Du är väldig lyhörd, och du tar emot meddelanden, som är tydliga för dig. Du har lätt att förstå.

Att vandra vid stranden är läkande för dig. Det ger dig inre fred. Du älskar gamla hus, är inte mycket för det nya. Du vill ha det gamla omkring dig. Trygghet. Att se svanor simma i vattnet gör dig lycklig. Du är en god och kärleksfull mamma. Uppfostrar med stor kärlek, barnen får utveckla sig själv. Inga pekpinnar, förtroende. Lätt att umgås med, låter människor vara, som de är. Du tar till dig andra människors känslor.

Pias teckning
Du ger av ditt hjärta och kräver ingenting tillbaka. Du blir glad, om du får något. Du är behaglig att umgås med. Du är en fantastisk människa på jorden. Du gör inte mycket väsen av dig. Du är i en bra förankring i Moder Jord, är i bra balans. Kan få hisnande upplevelser. Du har varit drottning Nefertiti. Stor makt. Utmärkelse. Dignitet. Fortsätt med dina meditationer. De håller dig i klart tänkande.

Budskap från Barbro: Du har ett stort alvar i dig, men är samtidig lycklig i det, du gör. Det är väldig tyst runt dig. Det känns fridfullt runt dig. Jag ser snö i ett landskap. Du har ett änglalikt milt och gott hjärta. Du känns så färdig. Du är där, du skall vara. Jag känner mig rörd. Det är en stark kärlekskraft runt dig. Jag känner kraften i mig. Jag ser ett fridfullt hus. Harmoniskt och trivsamt, fridsamt. Trivs hemma. Du känner mycket tacksamhet. Jag ser målningen, du gjort av Lili, en besjälad målning. Det är viktigt att måla. Det utlöser stärka känslor hos dem, som tittar på dina bilder. En viktig gåva, du har fått. Du är vacker och färdig, helt unik. Din energi är väldig stark. Den känns av.

Medial kurs nr. 4
12-13/2-2005

Budskap från Ann Britt: På en båt. Mycket människor. Väg, som delar sig på mitten. Till vänster är det mörkt, natt, sorgligt, bilväg. Mörkaste Småland. Letar efter någonting. Ljusare högt uppe, ingen människor. Tryck över bröstet. Går ute ensam, liten och ledsen. Ser stort vitt ljus. Går in i det. Upp, upp, upp. Står inne i ljuset på ett högt berg. Får förståelse, ser med nya ögon. Någon kommer bakom mig. En man går till mig. Han vill hjälpa mig. Vi går samman ner för berget bredvid varandra. Tryck på halsen. Frågor mycket, men han säger: Tag reda på det själv. På vandring med en vägledare.

Arbetade sen med Hasse, som svarade på frågorna om, vad jag hade sett. Jag frågade om namnet på den stora ängel av eld, som tog mig i sin famn och visade mig fyra ansikten. Hasse svarade, att det var Metatron, en stor tronängel, som sitter närmast Gud. Jag frågade, vad jag gör i änglahierakin och fick svaret, att jag var administratör, en betydelsefull ängel. Jag frågade också, vad jag gör i rymdskeppet, och han svarade, att jag var navigatör.

Hasses svar blev bekräftade av Jesus, då jag ställde fler frågor.

Medial kurs nr. 5
19-20/3-2005

Jag visade de andra det röda märket, jag hade i högersida av pannan, efter att jag hade fått den 3. DNA sträng integrerat. De trodde inte på det.

Budskap från Monica: Lizzie, du är en mycket fin och ödmjuk människa. Vi vill, att du skall förstå, att du har mycket att ge. Stå inte tillbaka, visa vem du är. Gå framåt med huvudet högt. Värdesätt dig själv och det, du gör. Ta till vara glädjen i livet, precis som barnen, du skriver till, gör. Du är en tänkare, vill hitta förklaringen. Det är bra, men släpp lite av det. Lev i nuet och njut.

Du är den viktigaste och värdefullaste personen i ditt liv – ta hand om henne, överös henne med kärleksfull omsorg. Du har ett gott uppsätt i allt, du gör. Bli inte besviken på människor, som inte har förmåga att förstå och uppskatta det.

Vi skal dansa av glädje den dagen, du uppskattar dig själv lika mycket, som vi gör.

Budskap från Gunnel: Lady Nada – Maria Magdalena till Lizzie: När du fattar pennan och skriver, lyssna inåt, som du lyssnar till fåglarnas kvitter. Låt det bli som ljuv musik.
Underbar musik till dina öron. Stilla dig, Lizzie, du är i ljuset av ditt hjärta. Din själs hjärta.

Låt inget störa dig, när du arbetar. Då blir du ett med det, du gör. Minns detta arbeta, som du
gjort i tidigare liv också. Då var du tränad att skriva ner kanaliserade texter. I Egypten bodde du då. Kunskapen finns lagrad i dig, och du tar fram den igen. Att skriva, men på ett annat sätt. Skriv i frihet, i din längtan. Lady Nada är med dig.
Pias budskap
Kommentar: Jag vet nu, då jag skriver detta in, att Maria Magdalena inte var Lady Nada. Det var Lady Themis, som var min kvinnliga skyddsängel Thea.
Budskap från Pia: Lizzie, hon lever i ljuset. Karnak. Ett kvinnoansikte med kort avklippt lugg och rakt axellångt hår. Svart hårfärg. Prästinna? Gyllene kobra, som står upp. Ett liv i lyx. Det finns betjänter. Hårspänne i guld med kobra.
Nilen. Båtar med hus på mitten. Det fraktas något i dem. Lerkrukor kanske. 80-100 cm höga. Pyramid, du ligger begravd i en av dem. Uppgående sol.

Medial kurs nr. 6
21-22/5-05

Budskap från Lili: Du behöver inte bevisa för andra, att du har rätt. Gläd dig åt våran konversation. Du är värdefull, precis, som du är. Ta en dag i taget och oroa dig inte för morgondagen. Ditt ljus lyser över himlen. Vi är glada över ditt skrivande, men överansträng dig inte. Lev i nuet, njut av vardagen, de små tingen. Du har en stor konstnärlig ådra, som du skall använda i andligt målande.

Beskriv kärleken i himlen. Använd oljefärger. Du kan måla av dig din rädsla och oro i fritt målande. Det är Jesus, som talat. Gud välsigna dig.

Diplom mediumutbildning
Budskap från Ann Britt: Fölar tryck över bröstet. Piano. Jag ser en flicka sitta vid pianot. Det finns andra människor som lyssnar i ett stort rum. De lyssnar, när hon spelar. Länge sen. Flicka med pojkkläder, passar lammen. Glädjeskutt och skratt. Strand, fina vågor, snäckor på stranden. Ser den, der plockar snäckor gå bort med stora klumpiga skor. Klarar sig. Stark som en pojke. Ser bara Maria Magdalena.

Se Lizzies kommentar till Gunnels budskap på medial kurs nr. 5.

Änglameditation på kvällen i Eksjö:
13-9-2004, 27-9-2004, 11-10-2004, 8-11-2004, 6-12-2004, 24-1-2005, 7-2-2005, 7-3-2005 och 4-4-2005.
Vi var flera inkarnerade änglar, som mediterade tillsammans.

11/10-2004: Under meditationen såg jag Jesus i en vit kaftan och en blå mantel. Han hade en kungakrona i guld på huvudet och höll ett barn i varje hand

8/11-2004: Under meditationen såg jag en Buddha i guld, som glittrade och ett tempel med pelare och vackra mönstra. Då en annan deltagare, Ulla, skulle berätta, vad hon såg, kom det fram, att hon hade sett en Buddha också, samt en kvinna, som satt och svepte tunna rosa och blå florlätta stoffer runt sig. Så fortsatte nästa deltagare att berätta, vad hon hade upplevt. Då kom den förre plötsligt på, att det var mig, hon hade sett: Det var ju Lizzie, jag såg, (hon var nära gråten). Det var ju Lizzie med de stora blå ögon. Hon hade sett mig i ett tidigare liv i Indien. Hon såg också sig själv, som flicka, då hon hade varit min dotter den gången.

Sen såg jag åter en indisk figur med guldansikte och röda och gröna färger på kroppen. Jag såg mycket guld och ornamenten och mycket folk. Så såg jag ett begravningståg. En vagn fylld med halm eller liknande och människor, som gick bak den och sköt på. Det fanns många människor, som stod långs gatan och tittade på.

Jag såg också många svartklädde kvinnor, som gick på en smal stig på ett berg. De var på väg in i en grotta eller en tunnel. De bar huvudduk. Många kvinnor i olika åldrar gick efter varandra.

4/4-2005: Under meditationen såg jag flera svartklädde personer sitta på en bänk langs väggen. De vaktade ett gyllene skrin, som var placerat på ett bord fram för dem.
Plötsligt såg jag hur skrinet (Förbundsarken) kom upp ur en öppning i golvet, där jag satt, och hur fyra svartklädde personer bar iväg med skrinet, som var anbragt på en skiva med stänger längs sidorna. Två personer gick fram och två bakom, och de höll i var sin stång.

Jag fick ett budskap från Sanat Kumara om detta nästa dag.